"Mensen zijn vaak als geknakt riet."Peter Keersmaekers in de Boekuil

Peter Keersmaekers is als diaken verbonden aan de Parochie Heilige Drievuldigheid, Orbit vzw en ziekenhuispastor in het Heilig Hart Ziekenhuis te Lier. Tevens doet hij pastooraal werk in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius te Grimbergen. Over zijn werk, maatschappelijke en religieuze thema's sprak ik met hem. We treffen elkaar in zijn gezellig huis te Mortsel op een boogscheut van Fort IV.

#PeterKeersmaekers #RoelMeere #PaladinMedia #Orbitvzw #PaladinMediaGroup #ParochieHeiligeDrievuldigheid #PastoraleDienst #Ziekenhuispastor #HeiligHartZiekenhuisLier #PsychiatrischZiekenhuisSintAlexiusGrimbergen #Mortsel #Antwerpen

Featured Posts
Recent Posts